Laikraksts Latvietis

Sporta diena Sidnejas Latviešu skolai

Iesākās ar skrējienu

  Laikraksts Latvietis Nr. 770, 2023. g. 25. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sporta dienas dalībnieki. FOTO Viktors Sīkais.