Laikraksts Latvietis

Danču pēcpusdiena Brisbanē

Grīda dimdēja no dejas soļiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 771, 2023. g. 1. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Danču pēcpusdiena. FOTO Garens Krūmiņš.