Laikraksts Latvietis

„PLATS solis“

Diasporas teātri aizvadīja četras neaizmirstamas dienas Bergenā

  Laikraksts Latvietis Nr. 771, 2023. g. 1. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

„PLATS solis“ dalībnieki. FOTO Valters Meiris.