Laikraksts Latvietis

Mācītājai Helgai Jansonei liela diena

Ievesta divos amatos

  Laikraksts Latvietis Nr. 772, 2023. g. 8. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: MLELD priekšnieks Pēteris Saulītis, mācītāja Dr. Rota Stone, MLELD mācītāja un ALELDA prāveste Helga Jansone, LELBP arhibīskape Lauma Zušēvica. FOTO Ojārs Greste.