Laikraksts Latvietis

Rīgas Drošības Forums

To atklāj intervija ar Latvijas Valsts prezidentu

  Laikraksts Latvietis Nr. 772, 2023. g. 8. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Prezidents Edgars Rinkēvičs, intervētājs Edijs Bošs. FOTO Latvijas Ārpolitikas institūts.