Laikraksts Latvietis

Uzruna

Pie „Sudrakalniņa“ pieminekļa, Rīgā

  Laikraksts Latvietis Nr. 772, 2023. g. 8. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras „Rīgas pieminekļu aģentūra“ direktors Gunārs Nāgels uzrunā klātesošos. FOTO Rīgas pašvaldība.