Laikraksts Latvietis

Uzruna

Pie „Sudrakalniņa“ pieminekļa, Rīgā

  Laikraksts Latvietis Nr. 772, 2023. g. 8. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Lāpu gājiens. FOTO Rīgas pašvaldība.