Laikraksts Latvietis

Pasaules filozofijas diena

Pārdomas

  Laikraksts Latvietis Nr. 773, 2023. g. 15. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Paradoksālā abstrakcija“. Autori: Raimonds un Robots (R.S. & AI Imagine).