Laikraksts Latvietis

Skaisti, muzikāli mirkļi Ņujorkā

Ērģeļmūzikas bauda; pacilājošs kora sniegums

  Laikraksts Latvietis Nr. 775, 2023. g. 29. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Ņujorkas draudzes priekšniece Daina Lazdiņa, Dr. Džeimss D. Hiks (James D. Hicks), TILTS priekšsēde Dace Aperāne. FOTO Ilze Pētersone.