Laikraksts Latvietis

„Patriotisms toreiz un tagad“

Egila Levita Valsts svētku runa Austrālijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 778, 2023. g. 20. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Valsts svētku sarīkojums Sidnejā, 2023. gada 18. novembrī. No kreisās: sarīkojuma organizators, SLB priekšsēdis Jānis Čečiņš, Andra Levite, prezidents Egils Levits, Sandra Krama, LV vēstnieks Austrālijā Marģers Krams, Kārla Tuktēna. FOTO Raitis Freimanis.