Laikraksts Latvietis

Jaunais laiks ir patiesības nākamā dispensācija

Māc. Raimonda Sokalovska pārdomas

  Laikraksts Latvietis Nr. 780, 2024. g. 6. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis