Laikraksts Latvietis

Vasaras vidusskolas izlaidums

DV Sidnejas nodaļas priekšsēdes uzruna

  Laikraksts Latvietis Nr. 785, 2024. g. 7. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: DV Sidnejas nodaļas priekšsēde Ināra Sīkā, AZVV skolas vadītāja Iveta Laine 2023. gada izlaidumā. FOTO Viktors Sīkais.