Laikraksts Latvietis

Spoža dzirksts AL59. KD programmā...

Koncerts „KamerDzirksteles“

  Laikraksts Latvietis Nr. 785, 2024. g. 7. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Karmena Drēziņa (flauta), Sofija Kirsanova (vijole), Laima Jansone (kokle), Lija Andersone (dejo). FOTO Ojārs Greste.