Laikraksts Latvietis

Austrālija Latviešu 59. Kultūras dienas

Sports, dzirksteles, Tautumeitas, politika un pīrāgi, Latvija un tu... un vēl

  Laikraksts Latvietis Nr. 788, 2024. g. 28. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Koncerts „Kamerdzirksteles“. Dejo Lija Andersone. Kokle – Laima Jansone, vijole – Sofija Kirsanova. FOTO Valda Liepiņa.