Laikraksts Latvietis

„Rudens Raibumiņi“

Sidnejas Latviešu teātra sarīkojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 792, 2024. g. 27. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Baiba Haringtona (Harrington) lasa savu dzeju; Bonija (Ilze Viļuma) ar video prezentāciju. FOTO Ojārs Greste.