Laikraksts Latvietis

„Rudens Raibumiņi“

Sidnejas Latviešu teātra sarīkojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 792, 2024. g. 27. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Ojārs Greste lasa savu dzeju. FOTO Andris Kariks.