Laikraksts Latvietis

Ārzemju latviete meklē piederību latviešu tradīcijām

Dokumentē to filmā „Latviešu mīts“

  Laikraksts Latvietis Nr. 796, 2024. g. 25. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Skati no filmas.