Laikraksts Latvietis

„Šķīstīšanās / Lustrum“

Jauns iestudējums Sidnejas Latviešu teātrim

  Laikraksts Latvietis Nr. 796, 2024. g. 25. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Kopbilde. FOTO Ojārs Greste.