Laikraksts Latvietis

Kultūras dienas Sidnejā 2014

Rīcības komitejas priekšsēdis Jānis Čečiņš

  Laikraksts Latvietis Nr. 238, 2013. g. 9. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

AL55KD rīcības komitejas priekšsēdis Jānis Čečiņš (centrā) uzrunā publika pēc Kultūras dienu karoga saņemšanas no AL54KD rīcības komitejas vadītājiem Juri un Intu Skābēm (no kreisās). FOTO Gunārs Nāgels.