Laikraksts Latvietis

Jaunas grāmatas par Rūdolfu Blaumani

„Blaumaņu pavārgrāmata“ un „Blaumanis tuvplānā“

  Laikraksts Latvietis Nr. 259, 2013. g. 30. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: grāmatu autore Anna Kuzina un apgāda „Madris“ direktore Skaidrīte Naumova. FOTO Ilze Daugiallo.