Laikraksts Latvietis

„Mēs – latvieši pasaulē“

Latviešu kopienu pārstāvju konference Latviešu centrā Freiburgā, Vācijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 276, 2013. g. 19. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Bērzaine“.