Laikraksts Latvietis

Intervija – Daina Kaina

AL55.KD Kopkora koncerta rīkotāja

  Laikraksts Latvietis Nr. 312, 2014. g. 5. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Daina Kaina, Vaira Vīķe-Freiberga Kultūras dienās Sidnejā 2008.gadā. FOTO no Kainu ģimenes arhīva.