Laikraksts Latvietis

Intervija – Daina Kaina

AL55.KD Kopkora koncerta rīkotāja

  Laikraksts Latvietis Nr. 312, 2014. g. 5. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Daina Kaina piedalās sarīkojumā „Klubs Kaladū“ Sidnejā 2011. gadā. FOTO Gunārs Nāgels.