Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latvijas Okupācijas muzeja Nākotnes Nams

Projekta Grumbuļainais ceļš 2011 –2014

Laikraksts Latvietis Nr. 313, 2014. g. 12. jūnijā
Valters Nollendorfs -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
OM

Latvijas Okupācijas muzejs

Nākotnes Nama projekts. FOTO Latvijas Okupācijas muzejs.

Latvijas Okupācijas muzeja Nākotnes Namam bija jābūt gatavam 2013. gada 31. decembrī, lai tajā varētu uzņemt līdz pat 200 000 Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas apmeklētāju. Muzejs bija gatavs darbam Nākotnes Namā, bet... Nākotnes Namam pat vēl nav tehniskā projekta... Patlaban liekas, ka labākajā gadījumā starptautiski atzītais muzejs varēs darbu Nākotnes Namā sākt tikai 2015. gada beigās. Tai pašā laikā starptautisko apstākļu dēļ vajadzība pēc muzejā sniegtās informācijas vienīgi pieaug. Atskatoties rodas jautājumi: kāpēc Nākotnes Nama projektu divu gadu laikā nav izdevies pabeigt, kādas ir aizkavējuma radītās sekas un – kas jādara, lai projektu pēc iespējas drīz pabeigtu? Sniedzam ieskatu.

Balstoties uz 2008. gadā Rīgas būvvaldē apstiprinātā arhitekta Gunāra Birkerta skiču projekta, darbu pie Latvijas Okupācijas muzeja Nākotnes Nama (NN) projekta tālākās virzīšanas turpina valsts akciju sabiedrība Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ). Godmaņa valdības plānā paredzēta NN pabeigšana līdz 2010. gadam. Projekts tiek apturēts finansiālās krīzes dēļ, atsākts 2011. gadā. Ieskicēta tālākā NN projekta attīstības gaita. (Kursīvā darbi, ko veic Latvijas Okupācijas muzejs, rēķinoties ar NN attīstības plāniem un termiņiem.)

2011. gada jūlijs

Valdība apstiprina rīkojumu VNĪ līdz 2013. gada 31. decembrim pabeigt Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla un Latvijas Okupācijas muzeja Nākotnes Nama projektu.

LOM atsāk apturēto finanšu piesaistīšanas kampaņu muzeja iekārtošanai NN. No vajadzīgajiem līdzekļiem līdz 2011. gadam saziedota apmēram puse. Tiek atsākts darbs pie jaunās, mūsdienīgās ekspozīcijas veidošanas, balstoties uz 2006.-2010. gadā izstrādāto skiču projektu. Tiek izstrādāts LOM attīstības un rīcības plāns, lai varētu attīstīt NN atbilstošu pilnvērtīgu muzeja darbību 2014. gadā.

2012. gada februāris

VNĪ izsludina konkursu NN tehnisko plānu izstrādei un būvuzraudzībai. 2012. gada aprīlī pēc iebildumiem veic korekcijas konkursa nolikumā un pagarina pieteikšanās termiņu. Konkurss noslēdzas 2012. gada jūnijā. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas VNĪ izvēlas otru zemāko piedāvājumu. Šo izvēli ievērojami zemākā piedāvājuma iesniedzējs apstrīd Valsts Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB), kurš liedz slēgt līgumu ar VNĪ sākotnēji izraudzīto firmu. VNĪ izšķiras rīkot jaunu konkursu.

Turpinās jaunās ekspozīcijas tehniskā projekta izstrāde un līdzekļu piesaistes kampaņa.

2012. gada septembris

VNĪ izsludina jaunu konkursu NN tehnisko plānu izstrādāšanai un būvuzraudzībai. No konkursa dalībniekiem VNĪ izraugās zemāko piedāvājumu, ko iesniegusi firma Būvprojektu vadība (BV). Ar to 01.03.2012. tiek slēgts līgums, kas paredz projektu pabeigt līdz 2013. gada novembrim. Sakarā ar neparedzētām problēmām termiņu pagarina līdz 20.01.2014. Projektēšanas gaitā Latvijas Okupācijas muzeja speciālisti sadarbojas ar projektētājiem, lai nodrošinātu Gunāra Birkerta ieceru izpildi, koordinētu izstāžu zāles iekārtojumu ar topošo jauno ekspozīciju un nodrošinātu muzejam nepieciešamo telpu iekārtojumu un aprīkojumu.

Tiek pilnībā saskaņoti jaunās ekspozīcijas plāni ar arhitektūras plāniem; tiek turpināta jaunās ekspozīcijas plānu izstrāde. Pieņemts lēmums uz paredzamo konstrukcijas laiku izveidot pagaidu ekspozīciju, iekārtot darba telpas un krātuves Raiņa bulvārī 7. Turpinās līdzekļu piesaistes kampaņa. Pagaidu ekspozīcijā tiek ievietots jaunajai ekspozīcijai paredzētais stends 1:1 „Okupācijas varu maiņa 1941“ ar nepieciešamo elektronisko aprīkojumu. Būvdarbu vilcināšanās dēļ vasarā tiek atvērta vecā ekspozīcija.

2013. gada novembris

Valdība nolemj sākotnējo projektu sadalīt divās daļās, vispirms pabeidzot NN celtniecību ar jaunu termiņu līdz 01.04.2015.

Līdzekļu piesaistes kampaņa kopš NN projekta atjaunošanas nesusi ievērojumu pieaugumu muzeja iekārtošanas un jaunās ekspozīcijas veidošanas fondā. Tiek meklētas firmas, kas varētu veikt jaunās ekspozīcijas būvdarbus, lai to iespējami drīzā laikā varētu ievietot NN. Ir sākta pakāpeniska personāla paplašināšana un sagatavošana darbam NN.

2014. gada 20. janvāris

Būvprojektu vadība nav iesniegusi Rīgas būvvaldē apstiprināto NN tehnisko projektu. VNĪ sāk priekšdarbus līguma laušanai. Līgumu oficiāli lauž 20.03.2014. BV iebilst, aizbildinoties ar VNĪ neizdarībām. Cik zināms, apakšuzņēmēji jau sagatavotos plānus nevēlas iesniegt, pirms saņēmuši samaksu par veikto darbu. Draud iespējamas pārsūdzības un apsūdzības. Konflikta risināšana var novest pie projekta apturēšanas uz nenosakāmu laiku.

Jaunās ekspozīcijas tehnisko plānu izstrāde ir pabeigta. Saskaņā ar finansētāja noteikumiem, tiek veidots viens jaunās ekspozīcijas objekts 1:1, lai gan to nav iespējams izstādīt. Jaunās ekspozīcijas būvniecība atlikta līdz NN būvniecības sākšanai. Tiek meklēti risinājumi jau NN paredzētā personāla pagaidu nodarbināšanai dažādos projektos; tālāki attīstības plāni tiek bremzēti, gaidot uz nākamajiem soļiem NN būvniecībā.

2014. gada 25. aprīlis

Būvprojektu vadība vēl nav iesniegusi Rīgas būvvaldē apstiprināto NN tehnisko projektu.

Latvijas Okupācijas muzeja vadībai vairāku iemeslu dēļ rūp situācija, kas draud izveidoties, ja netiek atrasti risinājumi, kas ļautu šim valstij svarīgajam projektam beidzot virzīties uz konkrētu mērķi – būvprojekta pabeigšanu un Latvijas Okupācijas muzeja darba atsākšanu ar jaunu mūsdienīgu ekspozīciju un paplašinātu darbību Nākotnes Namā. Tam nenotiekot, LOM vadība saskata šādas nopietnas sekas:

  • Finansiāli zaudējumi, kas rodas ar ieilgstošo, sākumā līdz 2014. gada beigām paredzēto, pagaidu telpu īri un uzturēšanu, kā arī ar vecās ēkas minimālo uzturēšanu un apkopšanu līdz būvdarbu sākšanai.
  • Reāls ienākumu zudums sakarā ar muzeja galvenās ekspozīcijas slēgšanu un pagaidu ekspozīcijas ierobežoto kapacitāti. Potenciāls ienākumu zudums, rēķinoties ar Rīgas apmeklētāju skaita pieaugumu sakarā ar Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu 2014. gadā un Latvijas prezidentūru Eiropas Padomē 2015. gadā.
  • Finansiāli zaudējumi un darba efektivitātes zudumi, kurus rada arvien un atkal atliktais Nākotnes Nama (NN) būvdarbu beigu termiņš. Jau sagatavotie jaunās ekspozīcijas stendi un materiāli jāuzglabā; ekspozīcijas veidotājiem jāatrod pagaidu nodarbošanās, gaidot uz materiālu ievietošanu NN. Tas pats attiecas uz darbiniekiem, kuri pieņemti un sagatavoti izvērstam darbam NN.
  • Potenciāli finansiāli zaudējumi sakarā ar uzticības zudumu ziedotāju un atbalstītāju aprindās, NN projektam atkārtoti tiekot pārbīdītam uz nenoteiktu nākotni. Lūzums līdzekļu piesaistē bija vērojams starp 2009. un 2011. gadu. NN projektu atjaunojot, palielinājās ziedojumu plūsma muzeja iekārtošanai Nākotnes Namā, kas draud apsīkt, ja rodas jauni aizkavējumi NN celtniecībā.
  • Neaprēķināmi zaudējumi, muzejam pilnībā nespējot veikt savu misiju atcerēties, pieminēt un atgādināt Latvijas un ārvalstu apmeklētājiem par Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas nodarījumiem pret Latvijas valsti, zemi un tautu.

25.04.14.
Valters Nollendorfs
Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdisAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com