Laikraksts Latvietis

No Doma baznīcas Rīgā uz Latviešu namu Sidnejā

Jauniešu koris „Maska“ koncertē Austrālijas Latviešu 35. Jaunatnes dienās Sidnejā

  Laikraksts Latvietis Nr. 489, 2018. g. 7. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Puiši dzied lietuviešu tautasdziesmu „Piekalnē kārkli“, Juozas Naujalis apdarē. No labās diriģents Jānis Ozols. FOTO Ojārs Greste.