Laikraksts Latvietis

Aizvadīts 68. Amerikas Latviešu apvienības kongress

Pieņemtas vairākas rezolūcijas un ieteikumi

  Laikraksts Latvietis Nr. 545, 2019. g. 7. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Diskusija „Vecā trimda un jaunā diaspora, kā mēs viens otru sadzirdam“. No labās: Latviešu fonda priekšsēde Valda Grinberga, LR Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica, PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte. FOTO ALA (Amerikas Latviešu apvienība).