Laikraksts Latvietis

12. Lielā nometne „Solījums“

Ieradās dalībnieki no visas pasaules

  Laikraksts Latvietis Nr. 557, 2019. g. 12. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vad. Kalvja Cera vadītais pirmais ugunskurs. FOTO Z. Alksnīte.