Laikraksts Latvietis

Augusta Saulieša gads Cesvainē un Latvijā

Pieminot vienu no ievērojamākajiem latviešu klasiskās literatūras autoriem

  Laikraksts Latvietis Nr. 580, 2020. g. 4. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ekskursija „Tikšanās ar Saulieti“ pirmoreiz norisinājās Cesvaines novada dienās 2019. gada jūlijā. Novadniece dzejniece Anda Līce (no kreisās) ieklausās ekskursijas izveidotājas un vadītājas Lilitas Ļavas stāstījumā. FOTO no Lilitas Ļavas personīgā arhīva.