Laikraksts Latvietis

No ābeļziediem līdz Dunduru pļavām

Baronu takas un barona brokastis tornī

  Laikraksts Latvietis Nr. 600, 2020. g. 10. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Cilnis virs baznīcas ieejas ar fon Mēdemu ģērboni. FOTO Aina Gailīte.