Laikraksts Latvietis

Izskanējušas „Somugru dienas 2020“

Koncerti un gleznu izstādes

  Laikraksts Latvietis Nr. 619, 2020. g. 15. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Sarīkojuma vadītājas Rozīte Katrīna Spīča un Aiga Auziņa, RLB Folkloras komisijas vadītāja Margita Poriete. FOTO Gunārs Nāgels.