Laikraksts Latvietis

Pulkveža Viļa Januma Balva

Šogad piešķirta sidnejietim Viktoram Sīkajam

  Laikraksts Latvietis Nr. 624, 2020. g. 18. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sporta kopas „SPARS“ darbinieki, no kreisās Toms Veidners un Viktors Sīkais, saņemot balvu no DV Sidnejas nodaļas priekšsēdes Ināras Sīkā. FOTO Gundega Zariņa.