Laikraksts Latvietis

Nenoslīcināmā atmiņa

Iznāks grāmata „Atmiņu Daugava“

  Laikraksts Latvietis Nr. 256, 2013. g. 8. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Kokneses pilsdrupas 1910. gados. Roberta Johansona foto no Imanta Vilciņa ģimenes arhīva. FOTO Roberts Johansons.