Laikraksts Latvietis

65 gadu atceres jubileja „Nea Hellas“ pasažieriem

Satiekas pasažieri un viņu piederīgie

  Laikraksts Latvietis Nr. 299, 2014. g. 6. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Brūno Krūmiņš, Lolita Freidenfelda, Inga Freidenfelds, Māra Līduma, Aivars Līdums, Lia Kapele, Zigurts Kapelis, Ilona Rīda (Reid), Egīls Osis, Vineta Lagzdiņa, Georgs Petrovs, Vera Petrova. FOTO Aivars Līdums.