Laikraksts Latvietis

3x3 gars – un darbība – turpinās

Saiets pārcelts uz Latviešu namu

  Laikraksts Latvietis Nr. 575, 2020. g. 9. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sanāksme Ziemeļglenrovanā (North Glenrowan). FOTO Ilona Brūvere.