Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


3x3 gars – un darbība – turpinās

Saiets pārcelts uz Latviešu namu

Laikraksts Latvietis Nr. 575, 2020. g. 9. janv.
Dr. Uldis Ozoliņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
3x3_Sarkans

Ugunsdzēsēji ceļā uz ugunsgrēku. FOTO no Artūra Landsberga personīgā arhīva.

Sanāksme Ziemeļglenrovanā (North Glenrowan). FOTO Ilona Brūvere.

3x3 atklāšana Melburnas Latviešu nama pagalmā. No labās: 3x3 vadītājs Arturs Landsbergs, 3x3 Austrālijā padomes priekšsēdis Uldis Ozoliņš. FOTO Anita Andersone.

Nodarbības Latviešu namā. FOTO Ieva Buša-Tomovska.

Kulinārijas ievirze. FOTO Ieva Buša-Tomovska.

Ievirze „Spodrināsim latviešu valodu“. FOTO Ieva Buša-Tomovska.

Kad ceturtdien, 2. janvāra rītā, Falls Creek Howmans Gap Alpine Centre paziņoja 3x3 vadītājam Arturam Landsbergam, ka ugunsdrošības dēļ ir izsludināts Watch and Act (Vērot un rīkoties) brīdinājums un 3x3 tur nevarēs notikt, lielākā daļa braucēji jau bija ceļā. Un tas par spīti tam, ka iepriekšējā dienā Artūrs bija cītīgi prasījis gan Howmans Gap Alpine Centre, gan Folskrīka (Falls Creek) ugunsdzēsējiem, vai saiets varēs notikt, un atbildes bija, ka nekādu brīdinājumu nav, lai brauc! Tik ātri un neprognozējami uguns situācija bija mainījusies.

Piecas iepriekšējās reizēs pa daudziem gadiem 3x3 noturēja šai vietā bez problēmām. Vieta bija iemīļota, jo tur vienmēr bija mērenāka temperatūra nekā Melburnā tādā gada laikā, kādreiz mita kārtīgs vēsums un pat migla. Šoreiz gan nē.

3x3 braucēji tad sanāca ātri BP benzīna pildītavā Ziemeļglenrovanā (North Glenrowan). Pirmais mērķis bija paziņot visiem, kas brauc, bet tad otrais mērķis bija – izdomāt, ko darīt? Negāja ilgi nospriest, ka par spīti visam, 3x3 var turpināt saīsinātā veidā Melburnas Latviešu namā. Zināja, ka vairākiem dalībniekiem, it sevišķi no Sidnejas un tālāk, tur nebūs iespējams nokļūt, tātad 3x3 notiks mazākā sastāvā.

Tomēr piektdien, 3. janvārī, sāka saietu Melburnas Latviešu namā ar karoga pacelšanu un himnu. Sekoja rīta ievirzes (nodarbības) rokdarbiem Andas Banikos un Anitas Hermanes vadībā; muzicēšana un kokļu spēles Latvijas viesu Skaņumājas muzikantu vadībā – Sandra Lipska, Ilmārs Pumpurs un Māra Raģe. Sandra Betkere vadīja ½x½ bērniem, bet Anta Brahmane gādāja par bērnudārzu zīdaiņiem. Pusdienas (pankūkas) gatavoja Kulinārijas ievirzes vadītāja Iveta Zundure un Tauriķa redaktore citā lomā – Madara Tampe.

Pēcpusdienā rīta ievirze Spodrināsim latviešu valodu, kur viešņa no LV Izglītības ministrijas Inga Laizāne ne tikai apgaismoja, bet dažreiz tīri pārsteidza dalībniekus ar norādījumiem kā pareizi rakstīt: Es visu mūžu esmu rakstījis tā, – izskanēja no daudziem, bet citi atkal: Es nekad nezināju, kā bija pareizi... Kokles ievirze Māras Raģes vadībā arī saistīja vairākus, un čaklie rokdarbnieki turpināja savu darbību – alvas liešanu, celu aušanu, adīšanu. Diena noslēdzās ar dziesmu stundu kopā ar Skaņumājas muzikantiem.

Sestdienas un svētdienas programmu publicēja plašāki, un līdz svētdienai arī pienāca vairāk kā 10 papildus dieninieki, papildinot 25 jau pamata 3x3 dalībniekus. Turpināja visas ievirzes, bet nāca klāt katru dienu jauna lekcija – Ilmārs Pumpurs sestdien stāstīja par neseniem instrumentiem latviešu tautas mūzikā. Kaut uzskata kokli, dūdas, tauri un stabuli kā tradicionālus tautas mūzikas instrumentus jau no 18. un 19. gs., tautas mūzikā sāka skanēt gan vijole, gan dažādas ermoņikas (akordeoni), cītara, mandolīna, klarnete (prāģeru iespaidā), kā arī metāla pūšamie instrumenti un ģitāra. Svētdienas lekcija bija Nemateriālās kultūras mantojums, kurā apskatīja tradicionālās iemaņas un amatus, kuri ir apdraudēti, un ko uztur un nodod nākamām paaudzēm.

It sevišķi populāra kļuva svētdienas kulinārijas ievirze, kura ar lielu entuziasmu gatavoja gan jāņusieru, gan medus kūku. Iznāca saieta avīze Tauriķis.

Svētdienas vakarā parastā 3x3 stilā noritēja atvadas vakars, nu jau ar kādu 40 dalībnieku skaitu. Vispirms bija oficiāla saieta slēgšana – 3x3 Austrālijā padomes priekšsēdis Uldis Ozoliņš pateicās atbalstītājiem un sponsoriem; tie bija: LV Kultūras ministrija, LV Izglītības un Zinātnes ministrija, DV nodaļas Melburnā, Kanberā un Pertā; Dnister kredītkooperatīvs, Sidnejas Latviešu biedrība un Latviešu daiļamatnieku apvienība, kā arī vairāki individuāli ziedotāji. Pateicās arī Melburnas Latviešu namam, ka uz to varēja tik ātri un neproblemātiski pārcelt saietu.

Daugav' abas malas skanēja karoga novilkšanas laikā, un oficiālo daļu noslēdza ar tradicionālo 3x3 atvadu dziesmu Šķiramiesi mēs, ļautiņi. Sekoja atvadu vakars spraigā gaisotnē, kur pateicās visiem ieviržu un darbības vadītājiem, un Uldis Ozoliņš izteica it sevišķu paldies saietu vadītājam Artūram Landbergam, kurš ar milzīgu enerģiju un lietvedības saprātu nodrošināja, ka 3x3 gars un darbība turpinājās arī šajos trauksmainos apstākļos.

Uldis Ozoliņš,
3x3 Austrālijā padomes priekšsēdis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com