Laikraksts Latvietis

Kopā ar dzejnieci Madaru Gruntmani

Dzejas darbnīcas un pasākums Dzejas diena Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienu ietvaros

  Laikraksts Latvietis Nr. 672, 2021. g. 20. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis