Laikraksts Latvietis

Latviešu Fonda pilnsapulce

Ar sirdi pagātnē un soli nākotnē

  Laikraksts Latvietis Nr. 673, 2021. g. 27. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Viena no pirmajām Latviešu Fonda sapulcēm ar dibinātājiem. No kreisās: Pirmajā rindā: Ģirts Kaugurs, Jānis Peniķis, nezināms, Valdis Muižnieks, Brunis Rubess. Otrajā rindā: Jānis Kukainis, Voldemars Gulēns, Uldis Bluķis, Staņislavs Daļevskis, Andris Padegs. FOTO Latviešu fonds.