Laikraksts Latvietis

Latviešu Fonda pilnsapulce

Ar sirdi pagātnē un soli nākotnē

  Laikraksts Latvietis Nr. 673, 2021. g. 27. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Latviešu Fonda padomes locekļi satiekas Čikāgā. No kreisās: Rita Grendze, Beta Ludvika, Mārtiņš Hildebrants, Katrīne Pipaste, Žubīte Streipa, Diāna Kārkliņa, Renāte Kenija (Kenney). FOTO Latviešu fonds.