Laikraksts Latvietis

Dievs, svētī Latviju!

Ilggadīga tradīcija

  Laikraksts Latvietis Nr. 677, 2021. g. 24. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Karogu pacelšana Latviešu ciemā. FOTO Jānis Roberts Dēliņš.