Laikraksts Latvietis

Melburnas Latviešu vidusskola

Klusi darbojās 2021. gadā

  Laikraksts Latvietis Nr. 685, 2022. g. 12. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Filmēšana. No kreisās: Lārs Sveilis, Kalvis Švolmanis, Zentis Meehan-Lauriņš. FOTO Aldis Sveilis.