Laikraksts Latvietis

„Dzintarkrasts“ – 3x3 Adelaidē

2023. gadā Viktorharborā

  Laikraksts Latvietis Nr. 696, 2022. g. 6. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis