Laikraksts Latvietis

Pavasara saule dzintaros un dzintariņos

Liepāja, ar ko tu man sācies?

  Laikraksts Latvietis Nr. 702, 2022. g. 18. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pat zirgu sakas kurzemnieki darināja mākslinieciski skaistas. FOTO Anita Mellupe.