Laikraksts Latvietis

Latviete godināta Kanberā

Starptautiskas mūzikas festivālā

  Laikraksts Latvietis Nr. 703, 2022. g. 25. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Marcel Skjald, Šarona Grīna (Sharon Green), Ella Mačēna. FOTO Juris Jakovics.