Laikraksts Latvietis

DV ASV 72. Delegātu sapulce „Garezerā“

Atkal varēja noturēt klātienē

  Laikraksts Latvietis Nr. 705, 2022. g. 8. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: DV ASV priekšnieks Andris Kursietis, sapulces vadītājs Egils Apelis, PBLA priekšsēdis Pēteris Blumbergs. FOTO Jānis Hāzners.