Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


DV ASV 72. Delegātu sapulce „Garezerā“

Atkal varēja noturēt klātienē

Laikraksts Latvietis Nr. 705, 2022. g. 8. jūnijā
Valda Reinija (Rainey) -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Delegāti sapulces laikā. FOTO Jānis Hāzners.

No kreisās: DV ASV priekšnieks Andris Kursietis, sapulces vadītājs Egils Apelis, PBLA priekšsēdis Pēteris Blumbergs. FOTO Jānis Hāzners.

Delegāti un viesi. FOTO Jānis Hāzners.

Pēc divu gadu pārtraukuma Daugavas Vanagu (DV) delegātu sapulci atkal varējām noturēt klātienē.

Šogad par sapulces vietu tika izvēlēta skaista vieta – latviešu centrs Garezers. Daba, tuvojoties Garezeram, liek atcerēties Latvijas Zemgales novadu ar pārredzamiem, skaisti apsētiem līdzenuma laukiem, kur aramzeme mijas ar sulīgo zaļumu. Skaisti sakoptas mājiņas ceļa malās ar smaržīgiem ceriņu puduriem. Nākošais, kas tik ļoti atgādina Dzimteni, ir mežs. Tā smarža, kas mijas ar tik pazīstamo naktsvijoļu un maijpuķīšu smaržu. Tā smaržo tikai Latvijas meži pavasarī. Laikam jau ne velti latvieši izvēlējās šo vietu un izveidoja savu nometni. Viņi caur savām skumjām, zaudējumiem un mīlestībā pret Latviju izaudzējuši un paši auguši kopā ar šo mežu, pļavām un vienreizēji skaisto ezeru. Te latvietību var sajust ik uz soļa...

Un tā Daugavas Vanagu ASV 72. Delegātu Sapulces atklāšana sākās 20. maijā ar vakariņām pie galdiem ar ukraiņu nacionālās krāsās izveidotiem galdu rotājumiem. Par gardajiem latviskajiem ēdieniem katru dienu rūpējās un tos gatavoja čaklās saimnieces Mārīte Grinberga un Ligita Matisone. Pēc vakariņām delegāti un viesi noklausījās DV ASV priekšnieka Andra Kursieša ievadrunu un goda viesa, PBLA priekšsēža Pētera Blumberga, uzrunu. Sekoja apsveikumi no ALA kasieres Anitas Grīviņas un Garezera pārstāvja Uģa Grīnberga. Klātesošie noklausījās un arī paši, dziedot dziesmas piedalījās, uzvedumā, kuru bija sagatavojusi Ildze Rudzīte, un izpildīja Gunārs Kancs, Lauris Rožkalns, Nora Ceriņš un Ilze Haznere ar Līgas Zemesarājas klavieru pavadījumu.

21. maija rītā plkst. 9.00 Andris Kursietis atklāja sapulces oficiālo daļu. Latvijas Republikas vēstnieks ASV Māris Selga bija atsūtījis sveicienus delegātu sapulcei. Anita Grīviņa nolasīja arī apsveikumu no ALA priekšsēža Mārtiņa Andersona.

Par sapulces vadītāju tika ievēlēts Egils Apelis un par vietnieku Andris Kursietis. Delegātu sapulcē piedalījās septiņas apvienības ar 15 delegātiem un 37 mandātiem. Pārsvarā sapulces laikā tika debatēts par ziedojumiem un par organizācijas nākotni. Kā jau zināms, DV organizācijas galvenais mērķis ir palīdzība leģionāriem. Ivars Zuševics piebilst, ka kopš 1994. gada saziedots un izgājis caur biedrību 12,9 miljoni eiro. Tā ir ļoti iespaidīga summa. Bet leģionāru skaits ar katru gadu paliek arvien mazāks. Uz šo brīdi ir vairs palikuši tikai 67 leģionāri. Tāpēc biedrībai būtu jāatrod jauni mērķi, lai turpinātu savu darbību. Andris Kursietis piebilst, ka šis jautājums jau tika pacelts dažus gadus atpakaļ. Līga Nutere domā, ka varbūt vajadzētu pievērsties aprūpei tieši vietējiem cilvēkiem. Lai varētu atbalstīt, ja kāds nokļuvis grūtībās, vai arī vecuma dēļ nav vairs spējīgs apmeklēt pasākumus. Viņa minēja par piemēru, ka 95 gadus veca biedre nav atstājusi māju jau ilgāku laiku, un deju grupa aizbrauca uz viņas māju un viņas 95 gadu jubilejā uzveda koncertu.

Andris Kursietis ziņo, ka šogad Klīvlandē no 24.-26. jūnijam notiks DV Centrālās Valdes sēde, kur tieši šis jautājums tiks dziļi pārrunāts. Piedalīsies arī DV priekšnieks Aivars Sinka no Latvijas, kā arī valdes locekļi no citām valstīm.

Delegāti arī apspriež jautājumu, kā labāk sadarboties ar Garezeru, jo gan zemes valdei, gan vairākām apvienībām pieder Garezera akcijas. Tika uzsvērts, ka apvienībām, kuras likvidējas un tur Garezera akcijas, tās vajadzētu nodot DV ASV zemes valdei. Tika izvirzīts priekšlikums ievēlēt koordinatoru par Garezera jautājumiem, arī ieskaitot balsošanas tiesības. Par koordinatoru tika ievēlēts Mārtiņš Stāks, par vietnieku Gunārs Kancs.

Tika apspriests arī jautājums par DV ASV Vanadžu priekšnieces amata likvidēšanu. Līga Nutere skaidro, ka ASV vanadzes darbojas kopīgi valdē ar vanagiem un kā Vanadžu priekšniecei viņai nav nekādu atsevišķu pienākumu, kā reizi gadā pārsūtīt ziņas, kuras saņemtas no CV Vanadžu priekšnieces, tāpēc nav nozīmes šo amatu paturēt. Delegātu sapulce nolemj šo amatu likvidēt un uzdod statūtu komisijai izdarīt attiecīgus labojumus statūtos. Andris Kursietis piebilst, ka jautājums par Vanadžu priekšnieces amata likvidēšanu neattiecas uz DV apvienībām, tikai zemes valdes līmenī; katra apvienība var rīkoties pēc saviem ieskatiem.

DV ASV sapulces delegāti izteica savu atbalstu Ukrainai viņu cīņā par brīvību pret Krievijas uzbrukumu. Aicinām visus latviešus ziedot Ukrainas militārajām un humanitārajām vajadzībām. Ivars Zuševics ziņoja, ka šogad no 14. jūnija akcijas iegūtie ziedojumi visi tiks nosūtīti Ukrainas atbalstam, un uz doto brīdi jau ir saziedota ievērojama summa.

DV ASV delegātu sapulce izteica pateicību goda viesiem PBLA priekšsēdim Pēterim Blumbergam, ALA pārstāvei/kasierei Anitai Grīviņai un Garezera pārstāvim Uģim Grīnbergam. Izteica arī pateicību čaklajām un viesmīlīgajām saimniecēm Mārītei Grīnbergai un Ligitai Matisonei.

Sēdi slēdza vienojoties kopīgā dziesmā Še kopā mēs, biedri.

Uz tikšanos atkal nākamgad! Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Valda Reinija (Rainey)
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com