Laikraksts Latvietis

Daudz laimes, Māra!

Pagalam novēlota reportāža

  Laikraksts Latvietis Nr. 707, 2022. g. 22. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Spīdolas. No kreisās ap galda: Māra Moore, Vija Sieriņa, Luīze Kaktiņa, Linda Ozere, Sandra Graudiņa, Lonija Graudiņa, Sandra Moore, Iveta Rone, Daina Grosa un Zinta Harringtone. FOTO no Māras Mores (Moore) personīgā arhīva.