Laikraksts Latvietis

Daudz laimes, Māra!

Pagalam novēlota reportāža

  Laikraksts Latvietis Nr. 707, 2022. g. 22. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Laima Junāne, Elīza Maniksa (Mannix), Kaija Mora (Moore), Zinta Mora (Moore), Kārla Tuktēna un Kaspars Mors (Moore). FOTO no Māras Mores (Moore) personīgā arhīva.