Laikraksts Latvietis

DV Centrālas valdes sēde

21. gadsimta pasaule ir dinamiska, mainīga

  Laikraksts Latvietis Nr. 712, 2022. g. 3. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

DV Centrālā valde pēc sēdes slēgšanas. Priekšā no kreisās: Asja Ramate, Aivars Sinka, Ināra Sīkais, Dace Dundure-Kluce, Gunta Reinoldsa (Reynolds). Otrā rindā: Pēteris Pētersons, Andris Kursietis, Ivars Zuševics. FOTO Pēteris Pētersons.