Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


DV Centrālas valdes sēde

21. gadsimta pasaule ir dinamiska, mainīga

Laikraksts Latvietis Nr. 712, 2022. g. 3. aug.
Dace Dundure-Kluce -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Sēdes laikā. FOTO Pēteris Pētersons.

DV Centrālā valde pēc sēdes slēgšanas. Priekšā no kreisās: Asja Ramate, Aivars Sinka, Ināra Sīkais, Dace Dundure-Kluce, Gunta Reinoldsa (Reynolds). Otrā rindā: Pēteris Pētersons, Andris Kursietis, Ivars Zuševics. FOTO Pēteris Pētersons.

Daugavas vanadžu sapulce: Ilze Hāznere, Asja Ramate, Gunta Reinoldsa (Reynolds) un Dace Dundure-Kluce. FOTO Pēteris Pētersons.

Jāņu vakars Klīvlandē. FOTO Pēteris Pētersons.

Pie Jāņuguns. FOTO Pēteris Pētersons.

Daugavas Vanagu Centrālā valdei (DVCV) bija milzīgs prieks atkal satikties klātienes sēdē šī gada 25. un 26. jūnijā Klīvlandē, ASV. Pēc gariem un visiem mums grūtiem 3 gadiem atkal satikšanas bija jo sevišķi īpaša.

Uz sēdi bija sabraukuši – DV CV prezidijs: priekšnieks Aivars Sinka (Latvija), sekretārs Pēteris Pētersons (Anglija) un kasiere Asja Ramate (Latvija) un valdes locekļi; no Austrālijas bija ieradusies Vanadžu priekšniece Ināra Sīka, tāpat sēdē piedalījās DV priekšnieka 1. vietnieks Andris Kursietis (ASV), DV priekšnieka 2. vietniece Gunta Reinoldsa (Reynolds) (Kanāda), Ivars Zuševics (ASV), Dace Dundure-Kluce (Lielbritānija). DV Austrālijas Priekšsēdis Jānis Kārkliņš piedalījās visā sēde neklātienē, izmantojot Zoom.

Pirms DV CV sēde uzsāka darbu kopā sanāca vanadzes, lai pārrunātu savu darbību, dalītos pieredzē par vanadžu darbību katrā DV zemē. Tā bija sirsnīga tikšanās.

Sēdes svinīgā atklāšana notika Klīvlandes Apvienotās latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes telpās, klātesot un klātesošos uzrunājot Latvijas Republikas vēstniekam ASV Mārim Selgam.

Neskatoties uz to, ka darāmā bija daudz, sēde noritēji raiti spriežot, diskutējot, daloties pieredzē un galvenais – vienojoties un pieņemot lēmumus.

Daudz pārrunu bija par jauno Lestenes projektu, par tā milzīgo lomu latviešu sabiedrībai gan Latvijā, gan pasaulē. Jaunais projekts saucās Lestenes Memoriāls, kas būs pastāvīga ekspozīcija par Kurzemes cietokšņa kaujām un latviešu karavīriem, kas cīnījās abās pusēs, un viņu ģimenēm, kā arī vietējiem iedzīvotājiem. Ekspozīcija tiks iekārtota bijušajā Lestenes baznīcas kroga namā, ko DV uzdāvināja Tukuma novada domei 2020. gadā. Ekspozīciju un atjaunotās telpas izmantos skolēnu un jaunsargu apmācībās, tūristiem un ģimenēm, kas meklē informāciju par savu radinieku likteņiem Otrajā pasaules karā. Te būs vienreizēja iespēja aprakstīt Latviešu leģiona stāstu, kā DV priekšnieks Aivars Sinka teica: „kas tad rakstīs mūsu vēsturi, ja ne mēs paši?“ Arhitektūras, parka apbūves un ekspozīcijas plānošanas darbi ir jau iesākti. Lielais izaicinājums būs savākt līdzekļus būvdarbiem, kas plānoti iesākt jau 2023. gada pavasarī.

21. gs. pasaule ir dinamiska, mainīga. DV CV valde sprieda par to kāda ir DV loma, nozīme un virzība šajā laikmetā. Tika spriests par organizācijas nākotni un par to kā, nezaudējot DV pamatidejas un mērķus, mainīties atbilstoši laikmetam un norisēm tajā. Šis ir būtisks jautājums, par ko jādomā katrā no DV zemēm.

Par aprūpi arī nav aizmirsts. Valde pieņēma lēmumu paplašināt iespējas aprūpēt leģionārus, blakus jau esošiem pabalstiem un medicīnisko aprūpi, sniedzot palīdzību konkrētos specifiskos gadījumos. Labdarības darbs arī turpināsies pie Latvijas daudz­bērnu ģimenēm un audžu ģimenēm, kā arī sāksies atbalsts cilvēkiem Latvijā ar īpašām vajadzībām. DVCV lūdz DV nodaļām, apvienībām un biedriem turpināt atbalstīt šos mērķus.

Pēc divām spraiga darba pilnām dienām, DVCV sēdes locekļi bija pelnījuši atpūtu. Mums bija fantastiska iespēja piedzīvot Līgo svētku svinības, ko organizēja Klīvlandes DV un Klīvlandes Latviešu biedrība. Tas bija līksmības pilns vakars, kur ar deju priekšnesumiem priecēja tautas deju kopas Mazie Pastalnieki un Pastalnieki. Visi sanākušie varēja pulcēties ap Jāņu ugunskuru, lai kopā dziedātu Jāņu dziesmas. Neiztika arī bez puišu un meitu apdziedāšanās.

DV CV locekļu tikšanos Klīvlandē noslēdzās svētdien, kopā apmeklējot skaisto dievkalpojumu, ko vadīja LELBP arhibīskape Lauma Zuševica.

Visu sēdes laiku par mums īpaši rūpējās Klīvlandes tautieši, par ko esam neizsakāmi pateicīgi. Esot tālu prom no savām mājām, jutām jūsu gādību un sirds siltumu. Visas DV CV vārdā sakām jums lielu paldies.

Laiks skrien ātri; nemaz nemanīsim, kad būs klāt nākamā DV CV klātienes sēde. Tiksimies Latvijā 2023. gadā tūlīt pēc Jāņiem!

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Dace Dundure-Kluce
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com