Laikraksts Latvietis

Pases un personu apliecības Melburnā

Darbojās pārvietojamā pasu darbstacija

  Laikraksts Latvietis Nr. 715, 2022. g. 24. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Latvijas goda konsuls Jānis Dēliņš, Latvijas vēstniecības padomniece un pārstāvniecības vadītāja vietniece Ieva Apine un vēstniecības otrā sekretāre Vineta Freimane Melburnas Latviešu namā sestdien, 20. augustā. FOTO Ojārs Greste.